Tre Fort Entreprenad AB är ett byggföretag med säte i Stockholm

Vilka vi är

Tre Fort Entreprenad AB är ett byggföretag med säte i Stockholm. Vi utför byggentreprenader inom stomkomplettering, takentreprenader samt leverans och montage av prefabelement av trä. 
Vi eftersträvar långsiktiga relationer med våra kunder och det uppnår vi genom att göra allt för att bedriva entreprenader med god kvalitet, professionell arbetsledning, kontinuerligt kvalitetsarbete, lyhördhet för våra kunder samt miljömedvetenhet.

Tjänster

Gipsentreprenader

Våra gipsentreprenader utförs alltid enligt Knaufs- och Gyprocs standarder för lättbyggnadssystem. Med projektanpassade egenkontroller bygger vi tydlig spårbarhet in i minsta produktionsdetalj.

Takentreprenader

Utvändigt utför vi kompletta montage av takstolar inklusive råspont och takpapp. Invändigt utför vi vindsarbeten med isolerade teknikutrymmen. Vi följer alltid uppdaterade normer kring lufttäthet i väggar och mot bjälklag. Även här utförs kontinuerligt projektanpassade egenkontroller utifrån gällande branschregler.

Leverans och montage av prefabelement.

Vi fabrikstillverkar prefabelement i trygg inomhus miljö och monterar dem enligt våra kunders önskemål. Vi ombesörjer hela kedjan från beställning till montage samt överlämnande.

Montageentreprenader

i stomkompletteringen utför vi montage så som: Kök med snickerier och beslagning. Kompletta Innerdörrar. Kompletta tambur och ståldörrar. Fönster och glaspartier. Listverk och allmän inredning.

Våra projekt

google maps einbinden pureblack.de